Croeso

Croeso i wefan Cyngor Cymuned Bro Machno

Cyfarfod nesaf dydd Iau,  Mai 14eg 2020 am 7.30 yn  Festri Capel Salem, Penmachno     GOHIRIWYD

O ganlyniad i’r sefyllfa gyfredol, nid oes dyddiad wedi ei bennu ar gyfer cyfarfod nesaf y Cyngor.

Mae’r cyngor yn gwasanaethu cymunedau Penmachno a Chwm Penmachno, ardal wledig ym mhen uchaf Dyffryn Conwy lle bu’r diwydiant llechi yn bwysig iawn ar un adeg.  Yn ôl cyfrifiad 2011 roedd poblogaeth Bro Machno yn 617, tua thraean o’r hyn ydoedd ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Sefydlwyd Cyngor Plwyf Penmachno yn 1894 ac, yn wahanol i arfer y cyfnod ar gyfer gweithgareddau swyddogol, gweithredodd y cyngor trwy gyfrwng y Gymraeg o’r dechrau.  Diwygiwyd llywodraeth leol yn 1974 a daeth Cyngor Cymuned Bro Machno i fodolaeth bryd hynny.

Cadeirydd:     Dafydd Gwyndaf

Clerc:     Elfed Williams, Plas Padog, Padog, Betws-y-coed LL24 0HN ffôn: 01690 770205 ebost: elfed.williams@yahoo.co.uk

Gellir gweld Cofnodion a Mantolenni Ariannol ar dudalen  Cyfarfodydd a Chofnodion