Cyfarfodydd a Chofnodion

Cynhelir cyfarfodydd rheolaidd bob yn ail fis, fel arfer am 7.30 ar yr ail nos Iau yn y mis. Y man cyfarfod yw Festri Capel Salem ym Mhenmachno. Cynhelir cyfarfodydd ychwanegol ac is-bwyllgorau yn ôl yr angen.

Mae hawl gan unrhyw aelod o’r cyhoedd i fynychu cyfarfod ond nid oes hawl ganddynt i gyfrannu at y drafodaeth.  Gellir gofyn i’r cyhoedd adael y cyfarfod os bydd rhai materion penodol o natur gyfrinachol dan ystyriaeth.

Cyfarfod nesaf:                                                                                                                      

Nos Iau, 14eg o Fawrth  2020 yn Festri Capel Salem am 7.30  

Agenda:
 Croeso, ymddiheuriadau a materion personol.

  1. Derbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf
  2. Materion yn codi o’r cofnodion
  3. Gohebiaeth
  4. Adroddiad Cyllidol
  5. Materion Cynllunio
  6. Materion eraill

Cofnodion:
Mae’r canlynol ar gael yma; gellir holi’r clerc am gofnodion  cyfarfodydd blaenorol. 

Cofnodion 44 – 300120

Cofnodion 43 – 141119

Cofnodion 42 – 120919

Cofnodion 40 – 160519

Cofnodion 39 – 140319

Cofnodion 38 – 170119

Cofnodion 37 – 081118

Cofnodion 36 – 130918

Cofnodion 35 – 120718

Cofnodion 34 – 160518

Cofnodion 33 – 080318

Cofnodion 32 – 110118

Cofnodion 31 – 091117

Cofnodion 30 – 140917

Cofnodion 29 – 130717

Mantolen 2018-19

Mantolen 2017-18

Mantolen 2016-17

Mantolen 2015-16

Cofnodion 28 – 110517

Cofnodion 27 – 090317

Cofnodion 26 – 260117

Cofnodion 25 – 181016

Cofnodion 24 – 140116

Cofnodion 23 – 291015

Cofnodion 22 – 170915

Cofnodion 21 – 300715

Cofnodion 20 – 110615

Cofnodion 19 – 140515

Cofnodion 18 – 120315

Cofnodion 16 – 131114

Cofnodion 15 – 110914

Cofnodion 14 – 100614

Cofnodion 13 – 080514

Cofnodion 12 – 200314

Cofnodion 11 – 090114