Cynrychiolwyr eraill

 Cynghorydd Sir

(Ward Uwch Conwy)
 Wyn Ellis Jones     (Plaid Cymru)
 Hafod Geunan, Nebo, Llanrwst LL26 0TD
ffôn:  01690 710326 / 07799 473633   e-bost:  cyng.wyn.ellis.jones@conwy.gov.uk

Aelodau Cynulliad 

 Etholaeth Aberconwy:
 Janet Finch-Saunders AC   (Y Blaid Geidwadol)
Swyddfa:  29 Madog Street,  Llandudno  LL30 2TL
ffôn:  01492 871198      e-bost:  Janet.Finchsaunders@cynulliad.cymru
Cyfeiriad Cynulliad:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA      ffôn:   0300 200 7246

Rhanbarth Gogledd Cymru:

Michelle Brown AC (UKIP)                                                                                             Michelle.Brown@cynulliad.cymru

Llŷr Gruffydd AC    (Plaid Cymru)                                                              Swyddfa: 69A Stryd Clwyd, Rhuthun LL15 1HN                                    ffôn:  01824 703593           llyr.gruffydd@cynulliad.cymru

Mark Isherwood AC   (Y Blaid Geidwadol)
Swyddfa:  5 Halkyn Street, Treffynnon CH8 7TX
ffôn: 01352 710232   mark.isherwood@cynulliad.cymru

Mandy Jones AC  (UKIP)                                                                                                  Mandy.Jones@cynulliad.cymru

Aelod Seneddol (Etholaeth Aberconwy)

Robin Millar AS   (Y Blaid Geidwadol)
Swyddfa:  49 Bridge Street, Llangefni LL77 7PN
ffôn: 01492 583094     e-bost:  robin@millar.org.uk