Etholiadau

ETHOLIADAU

 Cynhelir etholiadau arferol ar gyfer cynghorwyr lleol Cymru gyfan ar y dydd Iau cyntaf ym mis Mai bob pedair blynedd.  Rhaid bod dros 18 mlwydd oed a chyda cysylltiadau lleol cryf i fod yn gymwys i fod yn gynghorydd cymuned e.e. yn etholwr llywodraeth leol ar gyfer ardal cyngor, wedi bod yn berchennog neu denant unrhyw dir neu eiddo arall neu wedi gweithio’n bennaf neu yn llwyr yn yr ardal cyngor yn ystod y 12 mis blaenorol neu wedi byw yn yr ardal cyngor (neu o fewn 3 milltir iddi).

Cynhaliwyd yr etholiadau diwethaf ym Mai 2017.

Cyngor Sir Conwy sy’n gyfrifol am weinyddu’r etholiadau hyn o fewn y sir.  Bydd papurau enwebu ar gyfer gwasanaethu fel cynghorydd ar gael gan:

Swyddog Etholiadau Cyngor Sir Conwy, Bodlondeb, Conwy LL32 8DU    01492 574000