Other Representatives

 County Councillor  (Uwch Conwy Ward)

 Wyn Ellis Jones     (Plaid Cymru)
 Hafod Geunan, Nebo, Llanrwst LL26 0TD
phone:  01690 710326 / 07799 473633   e-mail:  cyng.wyn.ellis.jones@conwy.gov.uk

 Welsh Assembly Members

 Aberconwy constituency:
 Janet Finch-Saunders AM   (The Conservative Party)
Office:  29 Madog Street,  Llandudno  LL30 2TL
phone:  01492 871198      e-mail:  Janet.Finchsaunders@cynulliad.cymru
 Assembly address:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA      phone:   0300 200 7246

North Wales Region:

Michelle Brown AC  (UKIP)                                                                                           Michelle.Brown@cynulliad.cymru

Llŷr Gruffydd AM    (Plaid Cymru)
Office: 69A Stryd Clwyd, Rhuthun LL15 1HN    phone:  01824 703593
llyr.gruffydd@cynulliad.cymru

Mark Isherwood AM   (The Conservative Party)
Office:  5 Halkyn Street, Treffynnon CH8 7TX    phone:  01352 710232 mark.isherwood@cynulliad.cymru

Mandy Jones AC  (UKIP)                                                                                                  Mandy.Jones@cynulliad.cymru

Member of Parliament (Aberconwy Constituency)

Robin Millar AS (The Conservative Party)
Office: 49 Bridge Street, Llangefni LL77 7PN
phone: 01492 583094 e-bost: robin@millar.org.uk