Newyddion

Dyddiadur

Penderfynodd tri cynghorydd cymuned beidio ag ail-sefyll ar gyfer y cyngor. Rhyngddynt roedd gan Dafydd Hughes, Cyril Lewis ac Aled Roberts dros 120 mlynedd o wasanaeth.  Llawer o ddiolch iddynt am eu cyfraniadau gwerthfawr dros y blynyddoedd.

Bydd Siân Anwyl Jones, Lyn McFadden a Claire Roberts yn cymryd eu lle, ynghyd â chwe aelod blaenorol a ddychwelwyd yn ddi-wrthwynebiad.

 

Eglwys Sant Tudclud

Gwasanaethau                                                                                                                      Sul cyntaf o’r mis am 3.00 pm – Cymun Sanctaidd (dwyieithog)  Trydydd Sul o’r mis am 3.00 pm – Gwasanaeth Teuluol (dwyieithog + arwyddo BSL)                                                                                           Bore Coffi – bore Iau cyntaf a’r trydydd o bob mis, 11.00 – 12.00            Ymarfer Côr – bob nos Wener yn yr eglwys

Eglwys Unedig Penmachno

Gwasanaethau am 5.00 bob dydd Sul yng Nghapel Salem